به مناسبت ایام مبارک دهه فجر از تاریخ 94/11/12 الی 94/11/22 دسترسی رایگان به پایگاه های اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مراجعه فرمائید