اعضای هیئت علمی

همکاران

پژوهشگران همكار پژوهشكده به تفكيك گروه‌هاي پژوهشي سه‌گانه در جداول زير معرفي شده‌اند.

 

همكاران گروه پژوهشي مهندسي و فنآوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت فعلي

همكاري با واحد پژوهشي

تخصص

1

آقاي دكترمحمد حقيقت‌كيش

استاد

دانشگاه

پاره وقت

پليمر و علوم الياف

2

آقاي دكتر ميرهادي سيد اصفهاني

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

علوم الياف و تكميل

3

آقاي دكترپرويز نورپناه

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

توليد الياف و خصوصيات آن

4

خانم دكتر فاطمه داداشيان

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

خصوصيات فيزيكي و ميكروسكوپي الياف

5

خانم دكتر ناهيد انصاري

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

خصوصيات فيزيكي الياف

6

آقاي دكتر سيداحمد موسوي شوشتري

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

علوم و تكنولوژي الياف

7

آقاي دكتر محمدرضا محدث مجتهدي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

تكسچرايزينگ

8

آقاي دكترمحمدرضا  بابايي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

چاپ كالاي نساجي

9

آقاي دكترسيد هژير  بهرامي

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

توليد پليمرها و الياف مصنوعي

10

خانم مهندس طاهره معيني

مربي

دانشگاه

پاره وقت

علوم الياف

11

آقاي دكترمحمد كريمي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

علوم الياف

 

همكاران گروه پژوهشي فنآوري‌هاي پيشرفته توليد منسوجات

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت فعلي

همكاري با واحد پژوهشي

تخصص

1

آقاي دكترعلي اصغر اصغريان جدي

استاد

دانشگاه

پاره وقت

خصوصيات فيزيكي و ساختماني پارچه

2

آقاي دكتر مسعود لطيفي

استاد

دانشگاه

پاره وقت

بينايي ماشيني، نيتينگ

3

آقاي دكتر مجيد صفرجوهري

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

ريسندگي

4

آقاي دكتر سعيد شيخ‌زاده نجار

دانشيار

دانشگاه

پاره وقت

ريسندگي، خواص فيزيكي مكانيكي منسوجات

5

آقاي دكتر سيد محمد عترتي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

ريسندگي-اتوماسيون و كنترل در نساجي

6

آقاي دكترمحمد معروفي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

خصوصيات فيزيولوژيكي و راحتي پارچه ها

7

آقاي دكتر سيدمحمد حسيني‌وركياني

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

كفپوش‌هاي ماشيني، منسوجات بي‌بافت

8

آقاي دكتر هوشنگ نصرتي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

كنترل در بافندگي

9

خانم مهندس وجيهه ملكي

مربي

دانشگاه

پاره وقت

فيزيك نساجي

10

خانم مهندس زهرا خرم طوسي

مربي

دانشگاه

پاره وقت

بافندگي حلقوي پودي

11

آقاي دكتر علي اكبر قره آغاجي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

ريسندگي

12

آقاي دكترعبدالحسين صادقي

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

مديريت

13

آقاي دكتر سيامك سحرخيز

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

بافندگي، پوشاك

14

آقای دکتر علی اکبر مراتی

دانشيار

دانشگاه

تمام وقت

ریسندگی، منسوجات هوشمند

15

آقای دکتر میررضا طاهری اطاقسرا

استادیار

دانشگاه

تمام وقت

منسوجات فنی

16

آقای دکتر روح الله باقرزاده

استادیار

دانشگاه

تمام وقت

منسوجات فنی، نانوفناوری

 

 

همكاران گروه پژوهشي فنآوري‌هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه علمي

محل خدمت فعلي

همكاري با واحد پژوهشي

تخصص

1

آقاي دكتر سيد حسين امير شاهي

استاد

دانشگاه

پاره وقت

علوم و تكنولوژي رنگ-كاربرد مواد رنگزا

2

خانم دكتر ناهيد همتي نژاد

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

تكميل كالاي نساجي

3

آقاي دكترمحمد اماني تهران

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

مهندسي شيمي و كامپيوتر

4

آقاي دكترمجيد منتظر

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

تكميل كالاي نساجي

5

آقاي دكتر رضا محمدعلي مالك

استاديار

دانشگاه

پاره وقت

رنگرزي و چاپ

6

خانم دکتر منصوره قنبرافجه

مربي

دانشگاه

پاره وقت

رنگرزي

7

خانم مهندس زهرا يعقوبي

مربي

دانشگاه

پاره وقت

شيمي نساجي