اهداف ميان‌مدت
1) تثبيت جايگاه پژوهشكده به عنوان قطب تحقيقات كاربردي صنعت نساجي در كشور
2) همكاري با دلسوزان صنعت كشور در تشريح جايگاه، توانمندي‌ها و مزيت‌هاي رقابتي بالفعل و بالقوه صنعت نساجي و پوشاك براي مديران دولتي و تصميم‌گيران استراتژيك كشور، به منظور اختصاص سهم متناسبي از منابع ملي به اين صنعت استراتژيك كشور   
3) فرهنگ‌سازي و تثبيت فعاليت‌هاي تحقيقات كاربردي به عنوان فعاليتي ضروري، اقتصادي و منبع عمده مزيت رقابتي در صنايع نساجي
4) ايجاد كانالي دائمي و فعال براي ارتباط متقابل مؤثر، طبيعي و داراي منافع دو جانبه بين دانشگاه (و فعاليت‌هاي علمي) و صنايع (فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري) نساجي، پوشاك و ساير صنايع مرتبط
5) تبديل شدن به مركزي براي همكاري‌هاي چندجانبه و بين رشته‌اي محققين مهندسي نساجي و ساير پژوهشگران در زمينه‌هاي مرتبط
6) ارتقاء سطح آموزش‌هاي دانشگاهي با انتقال مشكلات، نظرات و درخواست‌هاي صنايع به دانشگاه
7) قرارگرفتن در موقعيت مشاوري مطمئن براي تصميم‌گيرندگان در سطوح مختلف صنعت نساجي و پوشاك (دولت، مجلس شوراي اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، وزارت صنايع و معادن، انجمن‌هاي تخصصي صنايع نساجي، سرمايه‌گذاران خصوصي و . . )
8) تبديل شدن به مركز تجاري‌سازي اختراعات، ابداعات و نتايج تحقيقات اساتيد و پژوهشگران دانشگاهي
9) ايجاد مركز بازآموزي و دانش‌افزايي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي رشته‌هاي مهندسي نساجي