نساجی

نساجی

textile

textile

گروههای پژوهشی
فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشكده در سه گروه پژوهشي زير سازمان داده شده است:
     گروه پژوهشي مهندسي و فنآوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته
   مدير گروه: دكتر احمد موسوي‌شوشتري
     گروه پژوهشي فنآوري‌هاي پيشرفته توليد منسوجات
   مدير گروه:دكتر علي‌اصغر اصغريان‌جدي
     گروه پژوهشي فنآوري‌هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات
   مدير گروه:دكتر مجيد منتظر
 
فعاليت‌هاي گروه‏ های پژوهشي پژوهشكده 
الف) فعاليت‌هاي گروه پژوهشي مهندسي و فنآوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته :
 •       توسعه و توليد الياف جديد با ويژگي‌هاي خاص مانند نانوالياف، الياف توخالي، الياف متخلخل، الياف آلياژي، دوجزئي، جاذب مواد.
 •       گسترش كاربردهاي الياف طبيعي و مصنوعي با اصلاح ويژگي‌هاي آن‌ها مانند الياف زيست سازگار مورد مصرف در پزشكي و مهندسي بافت، الياف تقويت‌كننده سازه‌ها، الياف مورد مصرف در كشاورزي و .
 •      توليد انواع مواد مركب با استفاده از مواد نسجي، به منظور بكارگيري در صنايع خودرو، هوافضا، پزشكي، كشاورزي و . .
 •       ارتقاء كيفيت محصولات داخلي تا سطح برترين استانداردهاي جهاني
 •       توسعه فرآوري و كاربرد الياف طبيعي بويژه محصولات داخلي كشور
 •       تجزيه و تحليل و ارتقاء سطح سيستم‌هاي پشتيبان صنايع توليد الياف، مانند سيستم‌هاي تعميرو نگهداري، كنترل كيفيت، مديريت نيروي‌انساني، حسابداري مديريت و قيمت‌تمام شده و . .
 •       تدوين، نشر، آموزش و انتقال دانش فني حاصل از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي
   
  ب) فعاليت‌هاي گروه پژوهشي فنآوري‌هاي پيشرفته توليد منسوجات :
 •    توليد و توسعه كاربرد منسوجات جديد با ويژگي‌هاي خاص مانند منسوجات هوشمند، منسوجات صنعتي، منسوجات پزشكي و . .
 •       ارتقاء فنآوري‌ها و فرآيندهاي توليد و ابداع شيوه‌هاي نوين براي توليد انواع منسوجات
 •       بررسي نيازهاي ساير صنايع به منسوجات و طراحي و توليد آن‌ها
 •       ارتقاء كيفيت محصولات داخلي تا سطح برترين استانداردهاي جهاني
 •       بهينه‌سازي ورودي‌هاي صنايع نساجي، بالاخص انواع حامل‌هاي انرزي
 •       ارتقاء سطح نرم‌افزاري و اتوماسيون صنايع نساجي و طراحي، بكارگيري و بومي‌سازي نرم‌افزارهاي موجود
 •    تجزيه و تحليل و ارتقاء سطح سيستم‌هاي پشتيبان صنعت نساجي، مانند سيستم‌هاي تعميرو نگهداري، كنترل كيفيت، مديريت نيروي‌انساني، حسابداري مديريت و قيمت‌تمام شده و . . 
 •       تدوين، نشر، آموزش و انتقال دانش فني حاصل از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي
   
  ج) فعاليت‌هاي گروه پژوهشي فنآوري‌هاي پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات :
 •     توسعه و طراحي فرآيندهاي جديد تكميل منسوجات براي دستيابي به ويژگي‌هاي خاص مانند منسوجات ضدچروك، ضد ميكروب، ضد پرزدهي و . .
 •      ارتقاء فنآوري‌هاي موجود براي فرآيندهاي شيميايي منسوجات
 •      ارتقاء كيفيت محصولات داخلي تا سطح برترين استانداردهاي جهاني
 •       بهينه‌سازي ورودي‌هاي صنايع نساجي، بالاخص انواع حامل‌هاي انرژي
 •       طراحي فرآيندهاي سازگار با محيط زيست، و شيوه هاي مقابله با آلودگي‌هاي ناشي فرآيندهاي آلاينده
 •       طراحي فرآيندهاي بازيابي مواد مصرفي در فرآيندهاي شيميايي منسوجات
 •    ارتقاء شيوه‌ها و مواد مصرفي در فرآيندهاي شيميايي سنتي كشور مانند رنگزاهاي طبيعي و فرآيندهاي رنگرزي سنتي
 •       تجزيه و تحليل و ارتقاء سطح سيستم‌هاي پشتيبان صنعت نساجي، مانند سيستم‌هاي تعميرو نگهداري، كنترل كيفيت، مديريت نيروي‌انساني، حسابداري مديريت و قيمت‌تمام شده و . .
 • تدوين، نشر، آموزش و انتقال دانش فني حاصل از فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي