مهندسي و فناوري الياف مصنوعي و مواد پيشرفته

1-1  وجود منابع نفتي فراوان در ايران و برنامه‌هاي تدارك ديده شده در جهت توسعه محصولات پتروشيمي لازم مي‌دارد كه صنايع پايين‌دستي، به ويژه فرآيندهاي توليد الياف مصنوعي (كه مصرف كننده عمده محصولات پليمري صنايع پتروشيمي هستند) گسترش و توسعه يابد.

2-1  امروزه در كشورهاي پيشرفته از فنآوري‌هاي نو و پيشرفته در توليد الياف خاص مانند الياف نانو، الياف توخالي، الياف سازگار با محيط زيست، الياف با كارايي بالا و… استفاده ميشود. توليد اينگونه الياف در كشور نياز به انجام مطالعات و پروژه‌هاي تحقيقاتي هدفمند، مداوم وبين‌رشته‌اي دارد.

3-1  طبق مطالعات انجام شده، كشور ما در زمينه توليد و فرآوري الياف طبيعي بويژه پنبه و پشم از مزيت هاي نسبي بالائي برخوردار است، لكن در شرايط فعلي توليد و فرآوري‌ها با روشهاي قديمي و بدور از مباني پژوهشي و علمي انجام مي‌شود، لذا نياز به انجام تحقيقات هدفمند و برنامه‌دار با همكاري نهادهاي ذيربط بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌گردد.

4-1  با توجه به رقابت شديد جهاني در عرصه الياف مورد مصرف در صنايع نساجي و تصميم ايران به عضويت در WTO، افزايش توان رقابت پذيري واحدهاي توليدكننده الياف نساجي امري ضروري و حياتي است، كه جز با انجام تحقيقات مداوم و هدفمند امكان پذير نيست.

5-1  با توجه به پيچيدگي و تنوع زياد تكنولوژي توليد الياف، انجام مطالعات گسترده در قالب طرحهاي پژوهشي جهت ارائه روش‌ها و راهكارهاي توسعه صنايع نساجي، ارتقاء سطح بهره‌وري، انتقال دانش فني، و انتخاب تكنولوژي مناسب در زمينه‌هاي مختلف فرايند توليد الياف امري ضروري به نظر ميرسد.