گروه پژوهشي فناوري پيشرفته فرآيندهاي شيميايي منسوجات

1-3 ارزش روز افزون منابع انرژي بويژه انرژي‌هاي تجديدناپذير كه در فرآيندهاي شيميايي منسوجات (رنگرزي، تكميل و . .) مصرف بالايي دارند، انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در جهت كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي را ضروري مي سازد.

2-3  بسياري از مفاهيم علوم پايه مانند علوم شيمي، رياضي، مكانيك و علوم كاربردي مانند انتقال جرم و انتقال حرارت در فرآيندهاي مرطوب نساجي كاربرد دارد كه متاسفانه در صنعت كمتر مورد توجه مي‌باشد.

3-3  فرآيندهاي تكميلي زيادي وجود دارد كه باعث تبديل كالاي نساجي معمولي به يك كالاي استراتژيك و حائز اهميت مي‌شود (مانند تكميل‌هاي ضد گازهاي شيميائي، ضد مواد بيولوژيك،…) تكنولوژي اينگونه فرآيندها بصورت انحصاري و در اختيار كشورهاي پيشرفته است. مطالعه و تحقيق در اين زمينه ميتواند راهگشا باشد.

4-3  يكي از مشكلات جدي كشور در صنايع مرطوب نساجي (رنگرزي و تكميل) فاصله زياد با فناوري‌هاي روز جهان است. لذا شناسائي فناوري‌ها و بومي‌سازي آنها در محيط‌هاي صنعتي ايران امري حياتي و ضروري است كه جز با انجام تحقيقات جهتدار و موثر براي اصلاح اين موضوع، مقدور نيست.