نساجی

نساجی

textile

textile

آزمایشگاهها و کارگاهها
خدمات پشتيباني پژوهشي
دفتر پژوهشكده مواد و فنآوري‌هاي پيشرفته در نساجي در طبقه هفتم ساختمان دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبير مستقر بوده و از فضادي اداري در حدود 150 مترمربع برخوردار مي‌باشد. قرار گرفتن در محيط دانشگاه صنعتي اميركبير و حمايت‌هاي معاونت پژوهشي دانشگاه از فعاليت‌هاي پژوهشي دانشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي باعث شده است كه اين پژوهشكده نيز از امكانات كتابخانه‌هاي موجود در دانشگاه، كتابخانه مركزي، شبكه اطلاع‌رساني و ساير امكانات پژوهشي بهره‌مند باشد.
ارتباط تنگاتنگ پژوهشكده و دانشكده مهندسي نساجي نيز موجب گرديده است كه كليه امكانات موجود مانند كتابخانه تخصصي نساجي، سالن‌هاي آمفي‌تئاتر، سايت‌ كامپيوتري و كليه كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها مشتركا مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرند.
 

آزمايشگاه و كارگاه­هاي همكار

آزمايشگاه فيزيك الياف         

آزمايشگاه كنترل كيفيت

آزمايشگاه تحقيقات ريسندگي  

آزمايشگاه ميكروسكوپ نوري

آزمايشگاه شيمي پليمر         

آزمايشگاه اسپكتروسكوپي

آزمايشگاه شيمي مواد نساجي  

آزمايشگاه تكميل كالاي نساجي

آزمايشگاه تحقيقات پارچه      

 آزمايشگاه برق و الكترونيك

آزمايشگاه علوم و شناسايي الياف          

آزمايشگاه بيوتكنولوژي

آزمايشگاه رنگرزي و رنگ همانندي

 آزمایشگاه الکتروریسی سازه­های نانولیفی

آزمايشگاه شناسايي خواص حرارتي مواد نساجي ­(FTIR,DSC,TGA,..)

كارگاه توليد الياف مصنوعي    

كارگاه ريسندگي الياف كوتاه

 كارگاه ريسندگي الياف بلند    

كارگاه توليد الياف مصنوعي

كارگاه بافندگي حلقوي         

كارگاه چاپ و تكميل

كارگاه توليد الياف نانو          

كارگاه بافندگي تاري پودي