کتابهای منتشر شده

رديف

نام كتاب

نوع اثر

نام صاحب اثر**

تاریخ چاپ

تصنیف

تألیف

ترجمه

گردآوری

تصحیح انتقادی

گزارشهای طرح که بصورت کتاب چاپ و منتشر شده است

1

مجموعه مقالات اولين همايش ملي فناوري، فرايند و بهبود خواص الياف

 

 

 

ü

 

 

احمد موسوي شوشتري (دبير همايش)

1384

2

مجموعه مقالات اولين همايش فناوري­ها و فرايندهاي ريسندگي و بافندگي

 

 

 

ü

 

 

عبدالحسين صادقي (رئيس همايش)

احمد موسوي شوشتري (دبير همايش)

1386

3

توليد ساختار و خواص نخ هاي ريسندگي رينگ و مدرن

 

ü

 

 

 

 

علي اکبر مراتي مهندس سعيد فتحي، امير حايري، حميد خان ميرزا

 

4

مقدمه اي بر الکتروريسي و نانو الياف

 

 

ü

 

 

 

علي اکبر مراتي، مهران دادگر

 

5

اصول ریسندگی اصطکاکی

 

ü

 

 

 

 

علی اکبر مراتی

1389

6

Advances in Yarn Spinning Technology, Chapter 11: Friction spinning

 

ü

 

 

 

 

Ali Akbar Merati

2010

7

Soft Computing in Textile Engineering: Yarns, Fabrics, Garments and Technical Textile Applications, Chapter 18: Textile quality evaluation by image processing and soft computing techniques

 

ü

 

 

 

 

Ali Akbar Merati

and

Dariush Semnani

2010

8

کمک به اقتصاد خانواده-انتخاب لباس و مراقبت از آن

 

 

 

 

 

 

علی اکبر مراتی

1392

9

منسوجات هوشمند

 

 

 

 

 

 

علی اکبر مراتی با همکاری دکتر داریوش سمنان

1392

10

Textiles: History, Properties & Performance and Applications: Chapter 8: Smart Textiles, Authors

 

 

 

 

 

 

Ali Akbar Merati. Edited by Professor Md. Ibrahim  H. Mondal, Publisher: Nova Science Publishers NOVA Publishing Limited

2013

11

تهیه مطالب یک فصل از کتاب تحت عنوان

" Cellulose and Cellulose Derivatives.......", chapter …"Electrospinning of  Cellulose and Cellulose Derivatives"

 

Nova Science Publisher, US

 

 

 

 

علی اکبر مراتی

1393

12

اصول طراحی و محاسبه پارچه

 

 

 

 

 

 

میررضا طاهری

1393

13

تهیه یک فصل از کتاب "تولید و کاربرد منسوجات صنعتی

 

 

 

 

 

 

میررضا طاهری

1393

14

راحتي در پوشاک

 

 

 

 

 

 

روح ­الله باقرزاده، پدارم پيوندي و مسعود لطيفي،