تفاهم نامه هاي عملياتي شده

رديف

نام سازمان طرف تفاهم

وابستگي سازماني

تاريخ تنظيم تفاهم نامه

نام قرار داد پژوهشي منعقد شده

دولتي

غيردولتي

1

طرح مطالعات کاربردي وزارت صنايع و معادن

ü

 

84/12/28

قرارداد "اجراي تحقيقات فني کاربردي در جهت تقويت تحقيق و توسعه در صنايع برنامه (Flagship) در زمينه صنايع نساجي و پوشاک" به مبلغ 2،000،000 هزار ريال

2

طرح مطالعات کاربردي وزارت صنايع و معادن

ü

 

84/12/24

"حمايت از انجام پايان­ نامه­ هاي تحصيلات در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري مورد نياز واحدهاي صنعتي و معدني بخش صنعت و معدن در زمينه مهندسي نساجي"، هفتاد مورد حمايت از پايان­ نامه به مبلغ کل 1،500،000  هزارريال

3

طرح مطالعات کاربردي وزارت صنايع و معادن

ü

 

88/12/26

قرارداد "انجام پژوهش­ هاي فني-کاربردي در جهت هم­ افزايي توانمندي­ هاي علمي و صنعتي دستگاه­هاي پژوهشي و بخش صنعت و معدن در قالب پروژه­ هاي صنعتي و معدني، خدمات فني کارشناسي، تخصصي و پروژه ­هاي تحصيلات تکميلي"، به مبلغ 5،000،000 هزار ريال

4

پژوهشکده علوم و فنون سازمان اتکا

ü

 

89/9/8

تدوين دانش فني ضد باكتري كردن منسوجات سبک"، پروپوزال به مبلغ  860،000 هزار ريال در حال بررسي مي­باشد.

5

شرکت نساجي هلال ايران

ü

 

90/7/16

استفاده مطلوب از ظرفيت ها و توانايي هاي علمي-پژوهشي موجود

6

شرکت فخر ایران

 

 

1391

تفاهم‌نامه همكاري‌‌‌‌هاي علمي، تحقيقاتي

7

موسسه تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی کشور

 

 

1391

تفاهم‌نامه همكاري‌‌‌‌هاي علمي، تحقيقاتي