همكاري در برگزاري كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي

رديف

عنوان

زمــان

1

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

83/2/24 الي 83/2/22

2

هشتمين كنفرانس آسيايي نساجي

84/2/21 الي 84/2/19

 

سمينارهاي تخصصي

رديف

عنوان

ارائـه‌كنـنـده

تاريخ

1

مـعـرفي ژئوسنتتيك‌ها

آقاي دكتر فخاريان

80/9/20

2

بررسي هزينه هاي توليد در يك كارخانه نساجي

آقاي مهندس شكوري

82/8/20

3

ريسندگي نخ‌هاي ظريف پنبه‌اي

آقاي مهندس عامري

82/12/5

4

الياف كرك كشمير

سركارخانم صالحي

83/3/26

 

 

تصـاويـري از سمينارهـاي تخصصي برگـزارشده

 

 

 

سمينار معرفي ژئوسنتتيك ها آقاي دكتر فخاريان

 

 

 

سمينار بررسي هزينه‌هاي توليد در يك كارخانه نساجي آقاي مهندس شكوري

 

 

 

سمينار ريسندگي نخ‌هاي ظريف پنبه‌اي آقاي مهندس عامري

 

 

 

سمينار الياف كرك كشمير سركارخانم صالحي

 

 عناوین و مشخصات کامل کلیه گردهم آیی ها، کلاس، کارگاه و یا دوره های کوتاه مدت برگزار شده

  1. همکاری در برنامه ­ریزی و برگزاری سمینار تخصصی "ژئوسینتتیک­ها، کاربردها و روش­های تولید" که در تاریخ 91/8/17 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار ­گردید. این سمینار توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت نساجی و با همکاری پژوهشکده مواد و فناوری ­های پیشرفته در نساجی برگزار گردید.
  1. همکاری در برنامه ­ریزی و برگزاری سمینار تخصصی "منسوجات هوشمند " که در تاریخ 91/12/8 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار ­گردید. این سمینار توسط کانون هماهنگی دانش و صنعت نساجی و با همکاری پژوهشکده مواد و فناوری­ های پیشرفته در نساجی برنامه­ ریزی و برگزار گردید.
  2. آموزش نرم افزار طراحی الگو Gerber ، چیدمان مارکر و سایزبندی، 15 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  3. آموزش نرم افزار طراحی لباس Marvelous، 15 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  4. فناوری های کلیدی تولید منسوجات نظامی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط، 15 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  5. برندینگ در صنعت پوشاک، 15 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  6. فناوری های نوین و اهمیت برق و الکترونیک در ماشین های بافندگی راپیر، 15 اردیبهشت 1393، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  7. مقدمه ای بر تولید و کاربرد منسوجات صنعتی" در نمایشگاه بین المللی صنایع نساجی آذر ماه 1393